Jdi na obsah Jdi na menu
 


- Mořské želvy cestují na poměrné velké vzdálenosti.Od oblastí, kde si po většinu roku hledají potravu, plavou každoročně do míst, kde na břehu kladou vejce.Urazí tak 2000 až 3000 km.Rekord drží kožatka velká, která uplavala 6800 km.


- O tom, zda se z vajíčka vylíhne sameček nebo samička, rozhoduje teplota.Při okrajových hodnotách se líhnou samečci, při středních samičky.


- Mnohé druhy želv jsou dnes ohrožené vyhubením.Bez přísné ochrany by nenašly vhodná místa ke kladení vajec nebo by byla vajíčka zničena.Nejhůře je na tom želva angonoka z Madagaskaru, v přírodě jich je jen 100-400.


- Všechny želvy se rozmnožují vejci.Mořské druhy jich kladou více (kareta pravá i přes 200 najednou).Některé druhy, např želva zploštělá kladou jen jedno nebo dvě vejce.


- Jediná želva, která nevylézá pro kladení vajec na souš, je dlouhokrčka australská. Snáší je do vhodných děr pod vodou, která později vyschne, takže vyvíjející se zárodky mohou dýchat.- Želvy jsou dlouhověké.Údaje o jedincích starých přes 200 let jsou sice nedoložené, ale zcela jistě se samec dnes již vyhynulé želvy Geochelone sumeirei dožil 152 let.Nejstarší želva v Evropě žije údajně v Pařížské zoo Jardin des plantes a je jí dnes okolo 170 let.


- Největší želvou vůbec je mořská kožatka velká.Její karapax dosahuje průměrné délky kolem 1, 5 až 1,7 m při celkové délce kolem 2 m a hmotnosti 450 kg.Rekordní samec vážil 961,1 kg.


- Největší suchozemskou želvou je želva obrovská.Byl zaznamenán jedinec, jehož krunýř byl dlouhý 1,4 m a vážil 318 kg.


- Naopak nejmenší želvou je severoamerická klapavka smrdutá.Krunýř má dlouhý jen 7,6-8 cm a váží 0,23 kg.Své jméno dostala podle páchnoucícho výmešku, který vylučuje v případě hrozícího nebezpečí.


- Želva je symbol pomalého zvířete, to však platí jen pro suchozemské druhy. Urazí průměrně 200 - 500 m za hodinu. Naproti tomu mořské želvy jsou hbité - plavou rychlostí až 35 km/h.


- I když želvy nemají zuby, dokáží ukousnout ostrými okraji "zobáku" i tvrdou potravu. Kajmanka supí překousne dokonce i kost silnou jako kůstka v lidském prstu.

(www.zelvatek.estranky.cz